converses obertes

Rosa Mª Calaf – La informació en el segle XXI: no s'hi val tot

Dimarts 11 de juliol. Resulta inquietant que hagem de parlar de periodisme ètic. Un periodisme no-ètic no pot ser considerat periodisme. Tanmateix, en això estem...

Cristina Garmendia - Innovació per a un futur més humà

Dimecres 12 de juliol. Reflexió i debat per a la transformació del model econòmic valencià.

Gonzalo Fanjul – Narratives i migracions: per un futur sense desigualtat

Dimecres 12 de juliol. Conferència i panell posterior moderat per porCausa, incidint en la necessitat d'ampliar el marc narratiu sobre el concepte d'immigració, desvinculant-lo de la...

Juan José Tamayo – Constitucionalitzar la laïcitat i la igualtat de gènere

Dijous 13 de juliol. L'objectiu és fer una anàlisi crítica del tractament del laïcisme en la Constitució espanyola de 1978, que, al meu judici, es caracteritza per una confessionalitat,...