formació, reflexió i debats

Seminari – Democràcia i desigualtat: crisi econòmica i política

Dimarts, 11 de juny. La crisi econòmica que encara vivim extrema les desigualtats entre els grups de població més rics i els més desfavorits. La revolució conservadora que començaren Ronald Reagan...

Jornada – Formació en matèria de transparència en l'activitat pública

Dimarts 11 de juliol. Presentació, amb un caràcter didàctic, de les obligacions de publicitat activa per part de les administracions públiques i de l'accés a la informació pública com a dret...

Seminari – Laïcitat i altres reptes democràtics

Dimarts 11 i dimecres 12 de juliol. Organitzat per Europa Laica, pretén donar a conèixer els principis bàsics del laïcisme i mostrar per què l'Estat laic és una exigència democràtica. ...

Taller – Educació per a la participació juvenil

Dimecres 12 de juliol. Espai on reflexionar i vivenciar la proposta metodològica de l'educació per a la participació juvenil, partint de les experiències i visions de les persones...

Taula redona – Garanties del dret d'accés a la informació de la ciutadania

Dimecres 12 de juliol. Presentació, amb un caràcter pràctic, a través de l'elecció de les resolucions de major rellevància i l'exposició de casos, de les garanties del dret d'accés a...

Seminari – Migracions, noves narratives i poder local

Dimecres 12 de juliol. Sessió de treball a porta tancada i amb regles Chatham, amb actors rellevants d'àmbits relacionats amb l'estudi i la gestió de les migracions, i professionals...

Presentació del III Pla de Govern Obert d'Espanya

Dimecres 12 de juliol. Presentació del nou full de ruta per a impulsar els compromisos adquirits amb l'Aliança per al Govern Obert (OGP) sobre transparència, participació, rendició de comptes...

Seminari – Canvi tecnològic i transformacions socials i polítiques

Dijous 13 de juliol. La generalització de les tecnologies de la informació i el coneixement, tant en el món productiu com en el vida quotidiana, està provocant canvis estructurals que afecten el...

Taller – Participació ciutadana i processos locals

Dijous 13 de juliol. La finalitat és dibuixar quina és la situació dels processos participatius locals per a l'increment del protagonisme ciutadà en la gestió pública local. En acabar el...

Taula redona – Les administracions públiques com a impulsores de la responsabilitat social

Divendres 14 de juliol. Les administracions públiques han d’actuar com a motor i impuls en matèria de responsabilitat social. Aquesta taula redona pretén donar a conèixer les accions que es...

Seminari – Recursos de la memòria: gestió i explotació per a fins turístics i educatius

Divendres 14 de juliol. Sovint la memòria històrica és objecte de controvèrsia política quan en el conjunt del nostre entorn europeu (marcat per grans esdeveniments traumàtics de dimensions...